Sunda

Ku jasad na tangkal kalapa,ti akar nepi ka pucuk taya barang anu Mubah. kabeh manfaat. Sajaba ti eta Aya siloka anu nyumput dina buana.Singhoreng buah kelapa teh ngandung harti Rusiah hate anu kudu dibaca ku jelema anu kaasup Kana golongan manusia. Di jeroan buah kelapa salilana aya cai.cai teh lambang kahirupan.Cai mah Tara Lila Lila cicing.nguriling nyumponan kabutuh hirup. Di Jero buah kalapa teh Aya dagingna anu bodas nyacas, gambaran hate anu suci.tacan katempelan kokotor dengki, sirik, pidik, jeng curiga goreng sangka. Eta daging kalapa teh kabulen kulumud ipis nu warnana semu coklat. Eta lalangse kahiji, nu nutupan bobodas hate disebut lalangse " poho". Ku poho ma jalma pinter jadi bodo. tetela di dunya mah teu Aya anu pinter jeng anu bodo teh. Aya Oge anu "inget jeng anu poho".

Indonesia

Dengan tubuh dan pohon kelapa, dari akar hingga pucuk tidak ada yang diperbolehkan. semua manfaat. Selain itu ada siloka yang tersembunyi di benua. Singhoreng kelapa berarti rahasia hati yang harus dibaca oleh mereka yang termasuk dalam kelompok manusia. Di dalam kelapa selalu ada air, air adalah simbol kehidupan. Di dalam kelapa terdapat daging putih, gambaran hati yang suci. Daging buah kelapanya tipis dan berwarna coklat. Ini adalah lalangse pertama, yang menutupi putihnya hati yang disebut lalangse “terlupakan”. Saya lupa bahwa orang pintar itu bodoh. Ternyata di duniaku tidak ada nyonya yang pintar siapa cowoknya. Ada juga yang “mengingat nyonya yang terlupakan”.

TerjemahanSunda.com | Bagaimana cara menggunakan terjemahan teks Sunda-Indonesia?

Semua terjemahan yang dibuat di dalam TerjemahanSunda.com disimpan ke dalam database. Data-data yang telah direkam di dalam database akan diposting di situs web secara terbuka dan anonim. Oleh sebab itu, kami mengingatkan Anda untuk tidak memasukkan informasi dan data pribadi ke dalam system translasi terjemahansunda.com. anda dapat menemukan Konten yang berupa bahasa gaul, kata-kata tidak senonoh, hal-hal berbau seks, dan hal serupa lainnya di dalam system translasi yang disebabkan oleh riwayat translasi dari pengguna lainnya. Dikarenakan hasil terjemahan yang dibuat oleh system translasi terjemahansunda.com bisa jadi tidak sesuai pada beberapa orang dari segala usia dan pandangan Kami menyarankan agar Anda tidak menggunakan situs web kami dalam situasi yang tidak nyaman. Jika pada saat anda melakukan penerjemahan Anda menemukan isi terjemahan Anda termasuk kedalam hak cipta, atau bersifat penghinaan, maupun sesuatu yang bersifat serupa, Anda dapat menghubungi kami di →"Kontak"


Kebijakan Privasi

Vendor pihak ketiga, termasuk Google, menggunakan cookie untuk menayangkan iklan berdasarkan kunjungan sebelumnya yang dilakukan pengguna ke situs web Anda atau situs web lain. Penggunaan cookie iklan oleh Google memungkinkan Google dan mitranya untuk menayangkan iklan kepada pengguna Anda berdasarkan kunjungan mereka ke situs Anda dan/atau situs lain di Internet. Pengguna dapat menyisih dari iklan hasil personalisasi dengan mengunjungi Setelan Iklan. (Atau, Anda dapat mengarahkan pengguna untuk menyisih dari penggunaan cookie vendor pihak ketiga untuk iklan hasil personalisasi dengan mengunjungi www.aboutads.info.)